Czym jest Elektroneurografia?

Badanie ENG jest badaniem neurologicznym, które ocenia stan funkcjonalny nerwów obwodowych (włókien ruchowych i czuciowych) na podstawie ich stopnia pobudliwości, zdolności i prędkości przewodzenia impulsów.

Badania EMG i ENG służą do diagnozowania uszkodzeń nerwów, chorób mięśni (miopatii, miotonii), zespołów cieśni, polineuropatii, radikulopatii, stwardnienia zanikowego bocznego, miastenii, a także tężyczki.

Elektroneurografia ocenia przewodnictwo nerwowe, czyli przewodzenie przez nerwy impulsów nerwowych. Jeśli przewodzenie impulsów nerwowych będzie nieprawidłowe, będzie to świadczyło o tym, że doszło do uszkodzenia konkretnego nerwu czuciowego lub ruchowego.

Wskazania do ENG i EMG

Badanie przewodnictwa nerwowego i mięśniowego przeznaczone jest dla pacjentów, którzy wymagają diagnostyki układu nerwowego. Przykładem mogą być choroby wskutek ucisku nerwów takich, jak zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu, zespół kanału łokciowego, uszkodzenie korzeni nerwowych podczas dyskopatii, uszkodzenie nerwu twarzowego, a także chorób złącza nerwowomięśniowego, np. miastenii. Wykorzystuje się je również w celu rozpoznania polineuropatii, tężyczki czy np. dystrofii mięśniowych, stwardnienia bocznego zanikowego, rdzeniowego zaniku mięśni, a także uszkodzenia mięśni wskutek urazu lub kontuzji. Z badaniem EMG mogą się spotkać również pacjenci cierpiący z powodu zespołów korzeniowo-szyjnych i lędźwiowo-krzyżowych (rwa barkowa, rwa kulszowa), zespołu sztywności o różnej etiologii, czy też w przypadku nadmiernego nieprawidłowego napięcia w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność). Zakres diagnozowanych schorzeń jest bardzo szeroki.

 

Przygotowanie do Elektroneurografii

Badania przewodnictwa nerwowego i mięśniowego nie wymagają szczególnego przygotowania. W dniu badania należy jedynie umyć badaną część ciała. Przeciwwskazane jest używanie kremów,
maści lub balsamów na skórę, w okolicy, gdzie będzie wykonywane badanie. Przed badaniem należy zdjąć metalowe ozdoby, których obecność może zaburzyć wynik badania.

 

Przeciwwskazania ENG

Przeciwwskazaniami do wykonania elektroneurografii jest wszczepiony elektryczny rozrusznik serca oraz elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała.

 

Jak przebiega Przewodnictwo nerwowe?

Elektroneurografię przeprowadza się przy użyciu płaskich elektrod powierzchniowych przyklejanych do skóry. Następnie stymuluje się nerw wzdłuż jego przebiegu bodźcem elektrycznym, odczuwalnym, ale bezpiecznym dla pacjenta.
Stymulację rozpoczyna się od bardzo słabego natężenia bodźca, w celu przyzwyczajenia osoby badanej do działającego prądu, i następnie stopniowo zwiększa żeby pobudzić wszystkie włókna w danym nerwie.