Oferta

Przewodnictwo nerwowe Gdynia - badanie EMG wykonujemy w naszych gabinetach w Gdyni

Neurografia ENG służy do badań przewodnictwa nerwowego czuciowego i ruchowego, a jej zadaniem jest ocena funkcji nerwów obwodowych. Badanie to jest niezwykle pomocne w diagnostyce wielu chorób układu nerwowo-mięśniowego, między innymi w diagnostyce SLA oraz SMA. W przypadku badania ENG zastosowanie mają elektrody powierzchniowe. Stymulacja ma niskie natężenie. Prawidłowe wykonanie badania, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, pozwala szybko zlokalizować uszkodzone nerwy i wdrożyć odpowiednią terapię. W celu wykonania badania ENG zapraszamy do naszych gabinetów w Warszawie, Gdyni i Gdańsku.

 

Jakie są najczęstsze wskazania do badań ENG?

Najczęściej występujące wskazania do badań neurofizjologicznych to:

  • polineuropatia – diagnostyka i określania jej postaci (aksonalnej, demielinizacyjnej),
  • badanie cieśni nadgarstka
  • uszkodzenia pojedynczych nerwów (mononeuropatii), w tym zespół cieśni kanału nadgarstka,
  • uszkodzenia nerwu twarzowego i trójdzielnego,
  • uszkodzenia korzeni rdzeniowych, różnicowanie z uszkodzeniami nerwów obwodowych splotów nerwowych,
  • choroby neuronu ruchowego, różnicowanie uszkodzeń komórek rogów przednich, korzeni nerwowych splotów i nerwów obwodowych,
  • uszkodzenia splotu barkowego,
  • miopatia wrodzona i nabyta (zapalna), miotonia – diagnostyka,
  • zaburzenia przewodnictwa nerwowo–mięśniowego w zespołach miastenicznych – ich ocena.

W chorobach układu nerwowego i mięśniowego kluczowa jest szybka diagnostyka, dlatego też zachęcamy Państwa do umawiania wizyt w naszej klinice.