Oferta

Badanie EEG w Warszawie

Adres  Dobra Diagnostyka
        Stefana Żeromskiego 55/67,
        01-822 Warszawa
        +48 570 400 665


 

Badanie EEG, czyli elektroencefalograficzne, to niezwykle ważne narzędzie diagnostyczne używane w medycynie i naukach neurologicznych do monitorowania i analizy aktywności elektrycznej mózgu. Poniżej przedstawiam opis tego badania w około 1000 słowach:

Elektroencefalografia (EEG) jest nieinwazyjnym badaniem neurofizjologicznym, które polega na rejestrowaniu elektrycznej aktywności mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy. To narzędzie pozwala na analizę fal mózgowych, które są wynikiem synchronicznej aktywności grup neuronów w mózgu. EEG jest używane w celu diagnozowania i monitorowania różnych zaburzeń neurologicznych, w tym padaczki, encefalopatii, schizofrenii, zaburzeń snu i wielu innych stanów.

Przed przystąpieniem do badania pacjent zazwyczaj jest informowany o procedurze i proszony o usunięcie wszelkich metalowych przedmiotów, które mogłyby wpływać na wyniki badania. Następnie technik medyczny umieszcza elektrody na powierzchni głowy pacjenta, zwykle przy użyciu specjalnej pasty, aby zapewnić dobre przewodzenie elektryczne. Elektrody są rozmieszczone w określonych miejscach zgodnie z międzynarodowym systemem 10-20, co umożliwia dokładne monitorowanie różnych obszarów mózgu.

 

EEG w Warszawie

Podczas badania EEG pacjent jest zazwyczaj proszony o pozostawanie w spoczynku, choć w niektórych przypadkach może być wymagane wywołanie określonych stanów, takich jak sen lub stymulacja świetlna. Podczas rejestrowania EEG monitorowane są fale mózgowe, które można podzielić na kilka głównych rodzajów:

Fale delta (0,5-4 Hz): Występują głównie w głębokim śnie i u niemowląt. Ich obecność poza snem może sugerować uszkodzenie mózgu.

Fale theta (4-8 Hz): Charakteryzują etapy lekkiego snu oraz mogą występować podczas wykonywania zadanych zadań kognitywnych.

Fale alfa (8-13 Hz): Są charakterystyczne dla stanu relaksu i zamkniętych oczu. Ich zmiana może wskazywać na zmęczenie lub zaburzenia neurologiczne.

Fale beta (13-30 Hz): Związane są z czuwaniem, aktywnością umysłową i koncentracją. Wzrost ich amplitudy może sugerować nadmierne pobudzenie mózgu.

Fale gamma (powyżej 30 Hz): Odgrywają rolę w procesach integracji sensorycznych i przetwarzania informacji.

EEG może być przeprowadzane w różnych warunkach i na różne cele. Standardowe badanie EEG trwa zazwyczaj od 20 do 60 minut, ale w niektórych przypadkach może być konieczne dłuższe monitorowanie w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych.

 

Badanie EEG głowy w Warszawie

Wyniki EEG są analizowane przez neurologa lub specjalistę w dziedzinie neurofizjologii. Interpretacja EEG obejmuje ocenę obecności i charakterystyki różnych fal mózgowych, asymetrii mózgu, ogniskowych zaburzeń aktywności elektrycznej i innych nietypowych wzorców. Badanie EEG jest niezwykle cenne w diagnostyce padaczki, monitorowaniu stanów padaczkowych, ocenie funkcji mózgu w trakcie operacji neurochirurgicznych oraz badaniach naukowych nad funkcjonowaniem mózgu.

Elektroencefalografia (EEG) to istotne narzędzie diagnostyczne służące do analizy aktywności elektrycznej mózgu. Badanie to pozwala na monitorowanie fal mózgowych, co jest kluczowe dla diagnozowania i monitorowania różnych zaburzeń neurologicznych. EEG jest stosowane w medycynie, badaniach naukowych oraz podczas operacji neurochirurgicznych, co czyni je nieocenionym narzędziem w dziedzinie neurologii.