Oferta

Próba tężyczkowa Warszawa

Próba tężyczkowa jest jedną z usług medycznych oferowanych naszym pacjentom. Test przeprowadzamy w naszej przychodni znajdującej się w Warszawie, Gdańsku i Gdyni. Badanie to należy do grupy badań elektromiograficznych i kontroluje nadpobudliwość nerwowo-mięśniową. Wykonywane jest przy użyciu elektrody igłowej, którą wkłuwa się w mięsień znajdujący się między palcem wskazującym a kciukiem. W przypadku stwierdzenia dodatniej próby tężyczkowej lekarz daje pacjentowi skierowanie na diagnostykę endokrynologiczną.

Tężyczka jest schorzeniem, którego główną przyczyną jest nieprawidłowo utrzymywana gospodarka wapniowo-fosforanowa spowodowana niewłaściwym funkcjonowaniem hormonów. Objawia się niekontrolowanymi skurczami mięśni, którym może towarzyszy również ból oraz parestezja – mrowienie o silnym natężeniu. Może też występować w formie utajonej, wówczas główne objawy to m.in. intensywna hiperwentylacja spowodowana m.in. stanem lękowym, a także wahania nastroju oraz przewlekłe zmęczenie.

 

 Adres  Dobra Diagnostyka
        ul. Żeromskiego 55/67
        01-882 Warszawa
        +48 570 400 665